• slidebg1

  Projekcia a inžiniering

  architektonické štúdie
  projekty pre stavebné povolenie
  projekty pre realizáciu stavby
 • slidebg1

  Realizácia

  výstavba stavebných objektov
  výstavba inžinierskych stavieb
  koordinácia stavebných prác
 • slidebg1

  Požiarna ochrana

  vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii
  vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
  spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
 • slidebg1

  Stavebný dozor

  vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb realizovaných svojpomocne
  technický dozor investora, zastupovanie investora počas realizácie stavby
  technické poradenstvo pri výstavbe

Architektúra Projekcia Inžiniering Realizácia

Ponúkame kompletné služby v oblasti výstavby budov od architektonickej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie, inžiniering, stavebný dozor až po samotnú realizáciu stavieb.

Pri tvorbe projektov používame 3D programy, ktoré pomôžu klientom predstaviť si ako bude objekt v skutočnosti vyzerať a dávame im tak možnosť aktívne zasiahnuť ešte počas projektovania do výsledného projektu. Snažíme sa tvoriť funkčné budovy, ktoré budú prinášať zákazníkom radosť. Práca projekčnej kancelárie zahŕňa celú oblasť projektovania, poradenstva a inžinierskej činnosti. Projektovú dokumentáciu vyhotovujeme so stálym tímom profesionálnych spolupracovníkov.

Veríme že spojenie všetkých činností odstraňuje zdržania , nedorozumenia a chyby pri výstavbe stavieb. Vďaka tomu sú naše projekty dobre riadené a majú tendenciu pre hladší priebeh bez prerušení. Kladieme dôraz na kontrolu a diskusiu s klientom aby sme dosiahli jeho maximálnu spokojnosť. Meriame úspešnosť projektu spokojnosťou našich klientov ktorá je najlepšou referencia pre budúce zákazky.

A pretože sme malá firma, vy a váš projekt získa osobný prístup.

Projekcia a inžiniering


 • architektonické štúdie
 • porjekty pre stavebné povolenie
 • projekty pre realizáciu stavby
 • okumentácia skutočného vyhotovenia
 • zdokumentovanie pôvodného stavu pri prestavbách a rekonštrukciách
 • jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie územného rozhodnutia, vrátane zastupovania pri územnom konaní

 


 • jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie stavebného povolenia, vrátane zastupovania pri stavebnom konaní
 • zabezpečenie ostatných povolení potrebných na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie, povolenie na zabratie verejného priestranstva)
 • jednanie a zastupovanie pred príslušnými inštitúciami a orgánmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k podaniu žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia, vrátane zastupovania pri kolaudačnom konaní

Požiarna ochrana

Rozsah činnosti v oblasti špecialista požiarnej ochrany:

 • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb v projektovej dokumentácii
 • vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru
 • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
 • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení

Rozsah činnosti v oblasti technik požiarnej ochrany:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • vypracúvanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi

REALIZÁCIA


V realizácii za zameriavame na výstavbu stavebných objektov, inžinierskych stavieb, koordinácia stavebných prác a stavebný manažment Skúsenosti a taktiež neustále sa vzdelávajúci tím ľudí vytvárajú profesionálne základy pre našich zákazníkov.

Realizujeme výstavbu rodinných domov pre individuálneho zákazníka, ako aj realizáciu developerských projektov, kde je potrebné spojiť ekonomickosť, energetickosť a funkčnosť, Našim cieľom je vytvoriť produkt, ktorý bude pre zákazníka cenovo výhodný a poskytne mu maximálny užívateľský komfort v podobe funkčne navrhnutej dispozície a nízkych mesačných nákladov.

Architektúra Projekcia Inžiniering Realizácia Kontaktujte nás

Stavebný dozor


 • vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb realizovaných svojpomocne
 • technický dozor investora, zastupovanie investora počas realizácie stavby

 


 • technické poradenstvo pri výstavbe
 • kontrola priebehu realizácie prác a dodržiavanie zmluvných podmienok

Naše referencie

Všetko
Architektúra
Projekcia
Realizácia
Dozor
  • Agroturistický areál pri Leviciach (2011) – architektonická štúdia
  • Domov dôchodcov Žilina (2010) – architektonická štúdia
  • Prestavba výrobnej haly Komárno (2011) – architektonická štúdia
  • Kompletná obnova bytových domov Nobelova BA (2013) Škultétyho NR (2014)
  • Rýchlostná cesta R1 výstavba strediska SSÚR (2010-2011)
  • Sony E2 project fáza II. (2009)
  • Rodinný dom Nitra (2015)
  • Predajňa motocyklov Nitra (2012)
  • Rodinný dom Vráble
  • Zrubový dom
  • Rodinný dom Hrubá borša (2009)
  • Rodinný dom Nitra (2012)

Ďaľšie referencie

Architektúra

 • Domov dôchodcov Žilina (2010) – architektonická štúdia
 • Prestavba výrobnej haly Komárno (2011) – architektonická štúdia
 • Agroturistický areál pri Leviciach (2011) – architektonická štúdia
 • Hala pre opravu vozňov Šurany (2012) – architektonická štúdia
 • +návrhy individuálnych projektov rodinných domov od roku 2006

Projekcia

 • Prestavba budovy výmenníkovej stanice na predajňu Nitra (2013)
 • Predajňa motocyklov Nitra (2012)
 • Rekonštrukcia farmy ošípaných Terezov (2014)
 • Rodinný dom Mojmírovce (2015)
 • Rodinný dom Mojmírovce II (2015)
 • Rodinný dom Ivanka pri Nitre (2015)
 • Rodinný dom Čechynce (2015)
 • Rodinný dom Solčany (2015)
 • Rodinný dom Nitra (2015)
 • + desiatky rodinných domov od roku 2006

Požiarna ochrana

 • Administratívna budova Bratislava (2015)
 • Prístavba pavilónu škôlka Nesvady (2015)
 • Lekáreň Mojmírovce (2015)
 • Bytový dom Veľké Zálužie (2015)
 • Bytový dom Čierne (2015)
 • Chata nezábudka Jasenská dolina (2014)
 • Predajňa motocyklov (2013)
 • + desiatky rodinných domov od roku 2013

Realizácia

 • Rekreačný dom Štitáre (2015)
 • Prístupová komunikácia Štitáre (2013)
 • Rodinný dom Nitra (2012)
 • Rodinný dom Štitáre (2012)
 • Rodinný dom Hrubá borša (2009)

Stavebný dozor

 • Rekonštrukcia haly Kodeín II etapa Saneca pharmaceuticals (2014)
 • Bezpečnostné opatrenia UNIHALA Saneca pharmaceuticals (2013)
 • Kompletná obnova bytových domov Nobelova BA (2013) Škultétyho NR (2014)
 • Rýchlostná cesta R1 výstavba strediska SSÚR (2010-2011)
 • Sony E2 project fáza II. (2009)
 • Sony DHL logistická hala Nitra (2008)
 • Sony E2 project fáza I. (2007)
 • + dozor mnohých rodinných domoch

Referencie na mape

+421 903 023 082

apir@apir.sk

APIR s.r.o., Svätoplukova 4c, 949 01 Nitra Slovenská republika

Kontaktujte nás